צירים

צירים לטריקה שקטה באיכות גבוהה – תוצרת האיחוד האירופאי.
עם הפטנט הייחודי: Titus Easy-fix, המאפשר שתילת הצירים בחזיתות ע”י רבע סיבוב של הברגים ללא הפעלת כוח.
ניתן לכוון את עוצמת הבלימה של הציר ע”י כוונון הבורג הצדדי